โรงเรียนเอกชนทยอยตาย ผู้ปกครองค้างค่าเทอมหมื่นล้าน ครูตกงาน

โรงเรียนเอกชนทยอยตาย ผู้ปกครองค้างค่าเทอมหมื่นล้าน ครูตกงานทันที นักเรียนหันพึ่งโรงเรียนรัฐ

การศึกษา จากวิกฤตโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว กระทบกับทุกภาคอุตสาหกรรม ทว่าหนักที่สุดคือภาคการศึกษา เพราะตลอดระยะเวลาตลอด 3 ปีผ่านมา โรงเรียนเอกชนทยอยปิดกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาประกาศปิดโรงเรียนไปแล้วมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

การศึกษา โรงเรียน

ทำให้นักเรียนต้องหาที่เรียนใหม่ ส่วนครูที่ตกงาน ทางโรงเรียนจ่ายชดเชยให้ และยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ทยอยปิดตัวอย่างเงียบ ๆ และบางแห่งไม่ได้แจ้งปิดกิจการอย่างเป็นทางการ

โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องปิดตัวลง เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กต่ำลง ทำให้เด็กมาเรียนน้อย ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ปกครองไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ จนทำให้โรงเรียนประสบกับภาวะขาดทุน

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าโรงเรียนเอกชนกำลังเผชิญปัญหาเด็กลดลง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กกำลังอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยมาจากผลกระทบของโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ผู้ปกครองของนักเรียนบางรายว่างงานไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้

“โรงเรียนเอกชนจึงหาทางช่วยไม่ว่าจะลดค่าธรรมเนียม ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ปกครองแบ่งจ่ายได้ แต่ทั้งนั้นยังมีผู้ปกครองที่ยังคงค้างค่าเทอม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อยู่ และเท่าที่ดูภาพรวมทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ผู้ปกครองค้างจ่ายรวม ๆ แล้วเกือบหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค้างสะสมมาต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิด-19

“ก่อนจะมีวิกฤตโควิดก็มีผู้ปกครองค้างค่าเทอม และค่าธรรมเนียมอยู่บ้าง แต่ตัวเลขไม่สูงมาก พอมีวิกฤตโควิดตัวเลขก็เลยพุ่งสูงขึ้น เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลาง บางคนตกงาน ส่วนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ แต่ล่าสุดผู้ปกครองโรงเรียนเอกบางแห่งก็เริ่มทยอยจ่ายบ้าง เนื่องจากนักเรียนบางคนเรียนจบ และต้องไปศึกษาต่อระดับอื่น ดังนั้น ตัวเลขคงค้างตรงนี้น่าจะค่อยๆลดลง”

ตลอดช่วง 3-4 ปีก่อน โรงเรียนเอกชนปิดตัวไปแล้ว 200-300 แห่ง เฉลี่ยปิดปีละมากกว่า 10-30 แห่ง ซึ่งจะมีการสรุปตัวเลขอีกครั้งว่าที่ผ่านมามีการปิดตัวไปแล้วกี่แห่งกันแน่ เพราะยังมีบางแห่งปิดแบบกะทันหัน โดยไม่แจ้ง เนื่องจากไม่มีนักเรียนมาเรียนแล้ว และคาดว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกเรื่อย ๆ จนถึงปี 2566 เพราะเท่าที่สำรวจภาพรวมการรับนักเรียนของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศปีการศึกษา 2565 ไม่ได้เยอะมากนัก อีกทั้งยังมีเด็กที่ลดลงราวเกือบ 100,000 คน เพราะผู้ปกครองพาลูกย้ายไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลบ้าง เพราะจะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเอกชน”