“ธอส.” อัดสินเชื่อลดโลกร้อน 1,000 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้ลงนามความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ

กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ทีจีโอ) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลงทุน ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงาน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วงเงิน 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2 ปีแรกอัตราดอกเบี้ย 1.99% ปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ย 4.25% เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการ

สร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ต้องการบ้านที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน หากจะลงทุนเองก็ยุ่งยาก ซับซ้อน หากมีผู้พัฒนาอสังหาฯ ลงทุนสร้างแล้วนำไปจำหน่ายดอกเบี้ยต่ำ จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

“การปล่อยสินเชื่อของ ธอส.ปีนี้ คาดว่าอยู่ที่ 280,000 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 226,423 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) คาดว่าอยู่ที่ 3.85-3.90% ลดลงจากเมื่อต้นปีที่อยู่ 4% ส่วนการปล่อยสินเชื่อปี 2566 คาดว่าขยายตัว 3-5% จากเป้าหมายของปีนี้”